O jodze i jej tajnym celu

 

Dlaczego joga zajęła tak dużo czasu, aby stać się popularnym? Pięć tysięcy lat! W historii było wielu joginów, ale joga nigdy nie była tak rozpowszechniona jak dziś. Czy jest coś w jodze, która zahamowała jej rozwój w przeszłości? Czy jest coś wyjątkowego w jodze, która sprawiła, że stała się popularna w ostatnich czasach?

Chciałbym podzielić się tajemnicą o jodze i jej prawdziwym celu. Być może już wiesz, co to jest.

Zastanów się przez chwilę

W końcu czy cała wiedza nie „wisi” gdzieś w zbiorowej świadomości? Często nauka polega na zapamiętywaniu lub rozpoznawaniu czegoś, co jest dalekie od znajomości.

Jako spójny i praktyczny system joga została opracowana ponad pięć tysięcy lat temu. Dlaczego zajęło tak dużo czasu, aby stać się popularnym? Pięć tysięcy lat! W całej historii było wielu joginów, ale system nigdy nie był tak rozpowszechniony jak dzisiaj. Czy jest coś w jodze, która zahamowała jej rozwój w przeszłości?

Starożytni jogini rozpoznawali potężny wpływ tej praktyki na fizyczne, energetyczne i mentalne struktury. W ramach służby dla świata riszi z przeszłości wysłali życzenie w przyszłość (swego rodzaju mentalną projekcję), że ilekroć planeta potrzebuje tej starożytnej mądrości, ponownie się pojawi.

I podobnie jak ziarno zasiane dawno temu, popularność jogi wykiełkowała, wykiełkowała, a teraz stała się pięknym kwiatem ze wszystkimi jej tradycjami, stylami i odmianami. Oczywiście potrzeba jest tu i teraz. Świat potrzebuje swojego przesłania. Dlaczego? Co jest takiego specjalnego w jodze? Co przewidzieli starożytni jogini?

Widzieli Ego. Tak, ogromne ego, rosnące w miliardy twarzy i atakujące setki kultur. Ego, czyli poczucie odrębności, jest istotną częścią umysłu. Stawia nas w niesławnej ludzkiej sytuacji: zapewnia nam bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, ale ograbia nas z ciągłego doświadczenia wewnętrznego spokoju.

Jako mechanizm ochronny ego nieustannie się wzmacnia poprzez fizyczny trening ciała, uwarunkowanie i edukację umysłu, zapewniając „wygodne” miejsce na świecie społecznie i finansowo itd. Zasadniczo ego zawsze zwraca na siebie uwagę, nawet kosztem innych.

W przypadku innych ego może wystąpić konflikt. Jeśli nie zostanie uregulowany, konflikt może przerodzić się w wojnę. Historia pokazała, jak powszechne były wojny w „rozwiązywaniu” problemów ego.

Jednak gdy mamy do czynienia ze światem przyrody, w którym nie ma ego i nie prowadzi świadomej wojny, konsekwentne, ciągłe nadużycia, nadużycia i zniszczenia.

Jako świadoma istota ludzka żyjąca w dzisiejszym świecie, już znasz szkody wyrządzone przez ciągły atak ludzkiej aktywności ego na naszą cenną planetę.

W tym miejscu pojawia się joga. Ale co joga ma wspólnego z naturą i ego? Cóż, wszystko naprawdę.

Czym w ogóle jest joga? Unia. Dobrze? Zjednoczenie wszystkiego: ciała, oddechu, umysłu, wewnętrznej jaźni i wszystkich innych żywych i nieożywionych rzeczy w całej egzystencji: skały, rośliny, zwierzęta, inni ludzie, wszystko.

Joga jest uświadomieniem sobie, że za wszystkim kryje się Jedność i ta Jedność jest tym, kim jesteś. Ta Jedność jest niewytłumaczalna w słowach lub myślach, ale i tak ją odczuwa się, gdy nagle, ale dość często, zerkamy poza ciągłe paplaniny umysłu.

To doświadczenie Jedności, jogi, trwałego wewnętrznego spokoju i szczęścia jest przeciwieństwem Ego, poczucia odrębności.

W rzeczywistości joga i absolutne szczęście są doświadczane tylko wtedy, gdy ego jest czyste lub, używając języka jogi, oczyszczone. Gdy ego jest czyste, joga dzieje się naturalnie.

Dla niektórych z was może się to wydawać nieoczekiwane, ale jako nauka i praktyczny system joga zajmuje się przede wszystkim umysłem. Może zaczynać się od fizycznego uwarunkowania ciała – pozycji i sekwencji w celu uzyskania kontroli fizycznej, ale wszystko w celu opanowania umysłu. Zgodnie z mądrością jogiczną perfekcyjne kontrolowanie umysłu jest najtrudniejszym zadaniem we wszechświecie.

Ciało jest znacznie łatwiejsze do kontrolowania. Stopniowo następuje przejście od ćwiczeń fizycznych do subtelnych ćwiczeń energetycznych i mentalnych.

A co z tajnym celem jogi?

Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby duża liczba ludzi miała autentyczne doświadczenie jogi. Wyobraź sobie, że ludzie mogliby żyć bez ego przez wystarczająco długi czas, aby odczuwać współczucie dla wszystkich innych istot na Ziemi. Jako jogini, przebudzeni do naszej wewnętrznej natury i w jedności z naszym środowiskiem, zawsze świadomi Jednej istoty stojącej za wszystkim, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy nierozłączni z Matką Ziemią.

Cel jogi staje się naszym celem w życiu. Zdajemy sobie sprawę, że naszym nieodłącznym obowiązkiem jest dbać o naszą planetę i wszystkie jej stworzenia, żyć w harmonii, jako rodzina, jako bracia i siostry, ze wszystkimi. Jako jogini stajemy się wojownikami ekologii, posłańcami Pokoju i strażnikami Matki Natury i samego Życia. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy gatunkiem dozorcy; i dlatego mamy naszą inteligencję i energię do tego wielkiego zadania. Oczywiście dedykujemyocalić nasze życie, aby złagodzić cierpienie innych, stworzyć pokój na świecie, podnieść naszą wspólną świadomość i obudzić innych do ich prawdziwej natury i jedności między całym życiem.

Jest to więc rzadko powiedziana tajemnica jogi: jej celem jest doprowadzenie do zmian w świecie – globalna transformacja świadomości. To zostało zaprojektowane przez wielkich riszich z przeszłości jako sposób na uratowanie naszej cennej Matki Ziemi i nauczenie się życia w harmonii i miłości.

Dlaczego to jest tajemnica? Być może słowo „ukryty” lub „nie widoczny” może być lepszym słowem. W jodze nie jest oczywiste, że ma ona tak głęboki transformacyjny wpływ na świadomość. Często joga wchodzi w życie przez tylne drzwi ego. Ludzie zazwyczaj pociągają się jogą z powodu ego. Powody, dla których warto rozpocząć praktykę jogi, to od zdobycia tyłka do jogi po poszukiwanie wewnętrznego spokoju.

Tak więc ego odgrywa kluczową rolę na drodze do odkrycia siebie i oczyszczenia ego. Dzięki regularnej praktyce Miłości do ciała, umysłu i serca praktykujący jogę zmieniają się.

Istnieje niezliczona liczba takich joginów, a ty możesz być jednym z nich. Więc dziękuję za twoją pracę. Kontynuujcie swoją ścieżkę, inspirujcie innych przykładem i stańcie się potrzebną zmianą, którą chcemy zobaczyć na świecie.